Sociologie van zorg en welzijn

Studiegidsnr:1300PSWSZW
Vakgebied:Sociologie
Academiejaar:2018-2019
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Sarah Van de Velde

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De lessenreeks bestaat uit drie delen. In deel 1 bespreken we de fundamentele oorzaken van ziekte en gezondheid. In deel 2 bespreken we gezondheidstrajecten en ervaringen. In deel 3 bespreken we de organisatie van de gezondheidszorg, alsook de dokter-patient relatie.