Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Heterocyclische chemie

Studiegidsnr:1300WETHEC
Vakgebied:Chemie
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Credit behaald voor "Algemene chemie I", "Algemene chemie II, incl. practicum", "Organische chemie I", "Organische chemie II", "Practica organische chemie", "Spectroscopische methoden".
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Bert Maes

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *