Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Materiaalkunde

Studiegidsnr:1300WETMAT
Vakgebied:Chemie
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Credit behaald voor Algemene chemie I en Algemene chemie II, incl. practicum.
Contacturen:50
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Pegie Cool

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze leerstof is gericht op het maken van een verantwoorde materiaalkeuze (Materialenleer) voor diverse toepassingen. De keuze van een materiaal berust op de kennis van de aard (chemische samenstelling) en eigenschappen en dit vereist op zijn beurt een kennis van de structuur en controle mogelijkheden van de materialen. Fasediagramma's (en concentratieberekeningen) van legeringen/mengsels van vaste stoffen vormen een belangrijk onderdeel van de cursus.

De volgende materialen komen aan bod in deze cursus: poreuze silica materialen, metalen en hun kristalroosters, staal en non-ferro metalen (legeringen), halfgeleiders en keramieken. De bereidingsmethoden worden besproken alsook de voornaamste microscopische materiaaleigenschappen. Begrippen zoals kristalgeometrie, roosterdefecten en diffusie worden uitgebreid toegelicht en toegepast in oefeningen. Voor de poreuze materialen wordt uitvoerig besproken hoe een volledige porositeitsanalyse gebeurt aan de hand van gas adsorptie. De student dient dit toe te passen door zelf een volledige porositeitsanalyse uit te voeren aan de hand van N2 sorptie data. Daarnaast worden ook de macroscopische eigenschappen (hardheid, bros- en taaiheid, vermoeiing, kruip, ...) besproken tesamen met typische destructieve en niet-destructieve controle technieken.