Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Practicum organische synthese

Studiegidsnr:1300WETPOS
Vakgebied:Chemie
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Parallel opnemen met Disconnectiebenadering.
Contacturen:45
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Bert Maes
Veerle Smout

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het practicum bestaat uit vijf proeven. De meeste van deze proeven vereisen een meer geavanceerde kennis  van organische chemie. Er wordt bij elke proef in de practicumhandleiding een uitgebreide inleiding voorzien, waarin enerzijds de uitgevoerde synthese duidelijk wordt toegelicht en anderzijds een aantal praktische toepassingen van het gesynthetiseerde reactieproduct worden geschetst.