Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Spectroscopische methoden

Studiegidsnr:1300WETSPM
Vakgebied:Chemie
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:Credit behaald voor Algemene chemie I en Organische Chemie I. Parallel opnemen met Organische chemie II en Practica organische chemie.
Contacturen:60
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Frank Blockhuys
Filip Lemiere

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus geeft een inleiding tot en behandelt de toepassing en combinatie van fysische methoden in de structuurbepaling van (an)organische moleculen. De nadruk ligt op het gebruik van de spectroscopische technieken. Deze semesteroverschrijdende cursus is opgedeeld in twee delen.

In Deel 1 (semester 1) worden na een algemene inleiding over moleculaire structuur achtereenvolgens UV-vis spectroscopie, vibratiespectroscopie (IR en Raman), massaspectrometrie (MS) and nucleaire magnetische resonantie spectroscopie (NMR) behandeld; in dit eerste deel wordt NMR beperkt tot H-NMR. Daarna worden deze technieken gecombineerd in een aantal geïntegreerde oefeningen.

In Deel 2 (semester 2) wordt NMR uitgebreid met de verschillende soorten C-NMR spectroscopie en worden ook deze gecombineerd met de vier technieken uit Deel 1 in een uitgebreide reeks geïntegreerde oefeningen. Vervolgens worden de basisbeginselen van de verschillende soorten 2D-NMR technieken behandeld, t.t.z. COSY, HETCOR (HMQC en HMBC) en INADEQUATE. Ook hier wordt de theorie overvloedig geïllustreerd a.d.h.v. een uitgebreide reeks oefeningen. Er wordt dan kort ingegaan op vaste-stof NMR en het toepassen van NMR spectroscopie met andere kernen dan H en C. Tot slot wordt een kort practicum voorzien waarin de studenten de kans krijgen om in kleine groepjes de analyse van een onbekende uit te voeren, gaande van het voorbereiden van het sample en het opnemen van de verschillende soorten spectra tot het analyseren ervan.