Management accounting en controle

Studiegidsnr:1301TEWBDK
Vakgebied:Accountancy & Revisoraat
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient een credit behaald te hebben voor het volgende OO of dit in het studieprogramma op te nemen:

- 'Accountancy' of 'Inleiding tot de financiële verslaggeving' of ' Financiële verslaggeving: beginselen en analyse'
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Guy Walraevens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Binnen het vakgebied accountancy behandelt dit vak de problematiek van de interne berichtgeving in het bedrijf, ook wel management accounting genoemd.

In het eerste deel van de cursus wordt de student vertrouwd gemaakt met een hele reeks methoden van kostprijsberekening die de bedrijfsleiding toelaten om binnen een gegeven productiekader en productiemethode de kostprijs van een product, dienst, afdeling, klantengroep of regio te berekenen.

In het tweede deel van de cursus ligt de klemtoon op het verzamelen en interpreteren van kosten en opbrengstengegevens zodanig dat het management aan de hand van deze informatie die productie- en verkoopbeslissingen kan nemen die op lange termijn de winstgevendheid van het bedrijf verzekeren.

Het derde deel van de cursus behandelt het domein van de management controle. Hierbij wordt de student vertrouwd gemaakt met de instrumenten welke het management ter beschikking heeft om de prestaties van de onderneming te evalueren en te vergelijken met de vooropgestelde doelstellingen.