Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Bachelorproef Bedrijfskunde - Accounting

Studiegidsnr:1301TEWSBA
Vakgebied:Accountancy & Revisoraat
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient een credit behaald te hebben voor de volgende OO'en of deze in het studieprogramma op te nemen:
- de verplichte opleidingsonderdelen van modeltraject deel 3
- de opleidingsonderdelen van het betreffende profileringstraject
Contacturen:15
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Kris Hardies

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit opleidingsonderdeel maakt u kennis met wetenschappelijk onderzoek uit het accountingdomein. Naast kennisneming van de bestaande wetenschappelijke literatuur uit het domein zal u zelf aan de slag gaan met een accounting-gerelateerde onderzoeksvraag. Dat wil zeggen dat u aan de slag zal gaan met bronnenmateriaal en gegevens zal verzamelen om een accounting-gerelateerde onderzoeksvraag te beantwoorden. De resultaten van uw onderzoek zal u rapporteren in een wetenschappelijke paper. Deze wetenschappelijke paper zal u ten slotte mondeling presenteren.