Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Bachelorproef Bedrijfskunde - Europees en internationaal ondernemen

Studiegidsnr:1301TEWSBE
Vakgebied:Int. management & ondernemen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient een credit behaald te hebben voor de volgende opleidingsonderdelen of deze in het studieprogramma op te nemen:
- de verplichte opleidingsonderdelen van modeltraject deel 3
- de opleidingsonderdelen van het betreffende profileringstraject
Contacturen:15
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Johanna Vanderstraeten

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit opleidingsonderdeel verricht je wetenschappelijk onderzoek in de specialisatie "Europees en internationaal ondernemen".  Je volgt hierbij de principes die in de cursus  "Onderzoeksmethodologie" worden aangereikt.

Je start met een concreet organisatie- of macro-omgevingsprobleem.  Je zoekt hieromtrent academisch bronnenmateriaal dat jou helpt een conceptueel kader op te stellen. Je hebt specifiek aandacht voor de positionering van het gekozen probleem in relatie tot academische en praktijkrelevantie. Je ontwikkelt een conceptueel kader waarbij je gebruik maakt van een doorgedreven literatuurstudie. Je stelt een gedetailleerd plan voorop voor het uitvoeren van een empirische studie, en gaat reeds exploratief aan de slag met deze empirische studie.

Op basis van je literatuurstudie, conceptueel kader en exploratieve empirische studie reik je aanbevelingen aan, zowel op theoretisch als op empirisch vlak.

Meer gedetailleerde informatie vind je op Blackboard.