Bachelorproef Bedrijfskunde - Financiering

Studiegidsnr:1301TEWSBF
Vakgebied:Financiering
Academiejaar:2018-2019
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient een credit behaald te hebben voor de volgende opleidingsonderdelen of deze in het studieprogramma op te nemen:
- de verplichte opleidingsonderdelen van modeltraject deel 3
- de opleidingsonderdelen van het betreffende profileringstraject
Contacturen:15
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Eddy Laveren
Bart Cambré
Lex Van Teeffelen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het opleidingsonderdeel bestaat uit twee opeenvolgende delen. Het eerste gedeelte “Onderzoeksvaardigheden” is gemeenschappelijk voor alle studenten in de opleiding. Hierin worden de beginselen van methodologie toegelicht en geoefend om je handvatten aan te reiken voor het uitvoeren van je bachelorproef.

Het tweede gedeelte is domeinspecifiek en wordt bijgevolg ingebed in een inhoudelijk onderzoeksveld (zoals marketing, beleidsinformatica, …). In dit gedeelte van het vak word je begeleid in het eigenlijke uitvoeren en schrijven van je bachelorproef.

DEEL I:  Onderzoeksvaardigheden

In dit eerste gedeelte van het vak komen methodologische aspecten van wetenschappelijk werk aan de orde. Zo wordt onder meer behandeld: de vertaling van een onderzoeksprobleem in een onderzoeksvraag, de keuze van een onderzoeksontwerp, de diverse dataverzamelings- en data-analysetechnieken, tot de standaarden rond academisch schrijven. 

DEEL II: Domeinspecifieke gedeelte

In het domeinspecifieke gedeelte maak je kennis met wetenschappelijk onderzoek in de specialisatie Financiering, en ga je aan de slag met bronnenmateriaal om een onderzoekvraag op te stellen en hierrond een paper te schrijven. De concrete invulling verschilt voor de gekozen opleiding en/of specialisatie; meer details vind je op Blackboard.