Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Bachelorproef Bedrijfskunde - Strategie en organisatie

Studiegidsnr:1301TEWSBS
Vakgebied:Managementwetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient een credit behaald te hebben voor de volgende opleidingsonderdelen of deze in het studieprogramma op te nemen:
- de verplichte opleidingsonderdelen van modeltraject deel 3
- de opleidingsonderdelen van het betreffende profileringstraject
Contacturen:15
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Rudy Martens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit opleidingsonderdeel verricht je wetenschappelijk onderzoek in de specialisatie "Strategie en Organisatie".  Je volgt hierbij de principes die in de cursus  "Onderzoeksmethodologie" worden aangereikt.

Je start met een concreet organisatieprobleem.  Je zoekt hieromtrent  bronnenmateriaal dat jou helpt een conceptueel kader op te stellen waarna je een methodologie ontwikkelt om jouw onderzoeksvragen te beantwoorden.  

Na analyse wordt verwacht dat jouw antwoorden op de onderzoeksvragen ook leiden tot aanbevelingen die je voor het betreffende organisatieprobleem kan aanreiken.  Meer gedetailleerde informatie vind je op Blackboard.