Bachelorproef Bedrijfskunde - Transporteconomie en logistiek

Studiegidsnr:1301TEWSBT
Vakgebied:Logistiek management
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient een credit behaald te hebben voor de volgende opleidingsonderdelen of deze in het studieprogramma op te nemen:
- de verplichte opleidingsonderdelen van modeltraject deel 3
- de opleidingsonderdelen van het betreffende profileringstraject
Contacturen:15
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Chris Peeters
Joost Hintjens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Je maakt kennis met wetenschappelijk onderzoek in de specialisatie Transporteconomie en logistiek, en je gaat aan de slag met bronnenmateriaal om een onderzoekvraag op te stellen en hierrond een paper te schrijven. Meer details vind je op Blackboard.