Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Bachelorproef partim II: Seminarie topics van sociaal en economisch beleid

Studiegidsnr:1301TEWSEW
Vakgebied:Economisch beleid
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient een credit behaald te hebben vr de volgende OO'en:
- 'BP I:Inl econ onderzoeksmeth'
- 'Inl. t/d alg. econ' of 'Econ'
- 'Samenl, feiten & problemen'
- 'Stat 1 & 2' of 'Stat I'
- 'Intr econometrics' of 'Stat II' (of gelijktijdigheid)
Contacturen:25
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Jeroen Horemans
Dries Lens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Binnen de context van één van de opgegeven sociaal-economische topics (cf. infra), formuleren studenten een wetenschappelijk vraagstuk. Rond dit vraagstuk wordt wetenschappelijke en beleidsmatige literatuur verzameld. Op basis van een literatuurstudie dienen studenten vervolgens te komen tot een toetsbare probleemstelling.
 
Door middel van het identificeren van relevante variabelen wordt de probleemstelling in een volgende fase geoperationaliseerd. Studenten voeren in functie daarvan empirische analyses uit op databestanden die ter beschikking worden gesteld. De resultaten die hieruit voortvloeien, dienen geanalyseerd en kritisch geïnterpreteerd te worden. Er wordt ook aandacht besteed aan de ethische dimensie van het onderzoek (citeren en parafraseren vs. plagiaat, geoorloofde en ongeoorloofde datamanipulaties, etc.)