Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Zakelijk en economisch Duits 3

Studiegidsnr:1301TEWZEC
Vakgebied:Zakelijke Communicatie
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient een credit behaald te hebben voor het volgende OO:
- 'Zakelijk en economisch Duits 2'
Contacturen:45
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Duits
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Ingeborg Dusar

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het betreft een intensieve en praktijkgerichte 'Leistungskurs' met als doel de vervolmaking van de spreek- en luistervaardigheid, de aanscherping van de lees- en schrijfvaardigheid in zakelijk-economische contexten en de verdieping van landeskundliche kennis.

De mondelinge vaardigheid wordt uitgebreid door inoefening van een aantal complexe zakelijke gespreksvormen (solliciteren, langere telefoongesprekken, onderhandelen, besprekingen leiden  en modereren) en twee uiteenzettingen:

1. Een kritische presentatie van een bedrijf met aansluitend een bespreking van het CSR-rapport.

2. Een zgn. 'Referat' over een actueel sociaal-economisch onderwerp met aansluitende discussie. (bijv. de 'Energiewende', duurzaamheid in het Duitse bedrijfsleven, kritische doorlichting van een branche, voorstelling van een Duitse ondernemersdynastie enz.)

Zijn schrijfvaardigheid scherpt de student o.a. aan door het schrijven van het essay dat aan de basis ligt van het Referat, het schrijven van een sollicitatiebrief + CV, het rapporteren over een gastcollege en/of een bedrijfsbezoek.

Landeskundliche kennis wordt verdiept door een gastcollege en de lectuur van een roman met sociaal-economische of bedrijfskundige thematiek.