Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Logistiek en transport

Studiegidsnr:1302TEWBDK
Vakgebied:Logistiek management
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Eddy Van de Voorde
Franziska Kupfer

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  1. Vervoer in de logistieke keten
  2. Logistieke kosten
  3. Transportbeslissingen vanuit logistiek oogpunt
  4. Kostenberekening in vervoerbedrijven
  5. Wachttijd in een transportbedrijf
  6. Ritplanning
  7. Prijszetting in een transportbedrijf
  8. Investeren in voertuigen