Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Bedrijfslocatie

Studiegidsnr:1302TEWSBT
Vakgebied:Economische wetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Ann Verhetsel

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De academische achtergrond voor strategische beslissingen in zake bedrijfslocatie wordt geleverd door de academische domeinen van economische geografie en ruimtelijke economie.

In deze cursus worden de studenten eerst vertrouwd gemaakt met het object van de economische geografie en met wat eigen is aan de geografische onderzoeksmethode. 
Een belangrijk deel van de cursus geeft een theoretische overzicht van de lokalisatietheorieën voor de verschillende economische sectoren. Eerst komen de klassieke theorieën aan bod, daarbij aansluitend wordt kort ingegaan op de hedendaagse interpretatie. Via de klassieke theorieën (onder andere Von Thünen, Weber, Christaller, Alonso-Muth) verwerven de studenten de basisconcepten om de ruimtelijke dimensie van economische processen te beschrijven en de methoden om tot een verklaring te komen.
In het volgende deel wordt aandacht besteed aan topics uit de stadsgeografie en de stedelijke economie : de klassieke stadsmodellen, theorie over agglomeratie voor- en nadelen. Aansluitend bij dit deel is er een verplichte eendaagse excursie (Londen of Parijs) met zelfstudiepakket.
De cursus eindigt met een inleiding tot de klassieke regionaal-economische theorieën (Perroux, Myrdal, Centrum-Periferie). 

De tweede helft van de cursus bestaat uit een seminarie (naar keuze industrievestiging of stadsproject). Hierin maken de studenten een wetenschappelijke paper rond een probleemstelling die aansluit bij de theoretische cursus. Vertrekkende uit het formuleren van een onderzoeksvraag, gebruiken ze een geschikte methode om in het besluit tot een gefundeerd antwoord te komen. De inhoud van de paper wordt gepresenteerd en verdedigd voor de groep studenten.