Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Issues in global economics

Course Code :1302TEWSBX
Study domain:Economic Sciences
Academic year:2020-2021
Semester:1st semester
Sequentiality:The student must have obtained a credit for the following courses:
- 'Microeconomics'
- 'Macroeconomics'
Contact hours:60
Credits:6
Study load (hours):168
Contract restrictions: Exam contract not possible
Language of instruction:English
Exam period:exam in the 1st semester
Lecturer(s)Guido Erreygers

3. Course contents *

This course focuses on the economic analysis of global issues. The following themes are covered:

 • Methods and perspectives
 • Population
 • Wealth and poverty
 • Economic growth
 • Food
 • Energy
 • Climate change
 • Environment
 • Technology
 • Health
 • Alternative futures