Levensbeschouwing, mens en markt

Studiegidsnr:1302TEWVSG
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2017-2018
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Walter Van Herck

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus kadert in het actief pluralisme van de UA en wordt aangeleverd door het Centrum Pieter Gillis.

Het vak bevat een gemeenschappelijke stam die ook aan bod komt in de vakken levensbeschouwing aan de andere faculteiten van de UA.

Daarin worden thema’s ontwikkeld zoals:

  1. Een overzicht van de belangrijkste levensbeschouwingen
  2. Een overzicht van het levensbeschouwelijke landschap, op wereldvlak, in Europa en in België.
  3. Een reflectie over levensbeschouwing en democratie: filosofische en historische achtergrond van de liberale rechtsstaat, overheidsneutraliteit, godsdienstvrijheid en tolerantie.
  4. Een reflectie over de relatie en spanningsverhouding tussen levensbeschouwing en wetenschap: bespreking van verschillende standpunten in het huidige debat hieromtrent.

Daarnaast zullen, eventueel in gastcolleges, thema’s aan bod komen die toegespitst zijn op de studierichting van de studenten.