2-Besturingstechnieken: signalen en logica

Studiegidsnr:1303FTIBSL
Vakgebied:Elektromechanica
Academiejaar:2018-2019
Semester:2e semester
Contacturen:36
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Dominique Daens
Emiel Billiet
Walter Vanhoeylandt

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  • Analoge en digitale signalen,
  • Sensoren: inductieve, capacitieve, fotocellen en aansluitingen ervan
  • Booleaanse logica, talstelstels
  • Combinatorische besturingslogica, bedraad en softlogica
  • Vereenvoudigen van combinatorische besturingslogica methode Karnaugh
  • Tijd- en telfuncties
  • Initiatie grafcetmethode voor het oplossen van sequentiële besturingsproblemen
  • Basis pneumatica: cilinders, besturingselementen en deze in schema's op computersimulaties plaatsen