Productiemanagement

Studiegidsnr:1303TEWBDK
Vakgebied:Logistiek management
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient een credit behaald te hebben voor de volgende OO'en:
- 'Wisk met (bedrijfs)econ. toep.' of 'Wiskunde' of 'Wisk. methoden en technieken'
- 'Statistiek met (bedrijfs)econ. toep. 1' of 'Statistiek I' of 'Beschrijvende stat. en kansrekenen'
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Trijntje Cornelissens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

1. Situering operations management binnen algemene bedrijfsvoering. Definiëren van de specifieke verantwoordelijkheden op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Positionering tov supply chain management.

2. Basiswetmatigheden met betrekking tot operations management: relaties tussen doorlooptijden en voorraden, ordergroottes, bezettingsgraad, variabiliteit, etc.

3. Basisbeginselen van productieplanning (MPS, MRP, scheduling) en voorraadbeheer

4. Kennismaking met productiemethodes zoals Theory of Contraints, Just In Time en Lean Manufacturing.