Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Productiemanagement

Studiegidsnr:1303TEWBDK
Vakgebied:Logistiek management
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient een credit behaald te hebben voor de volgende OO'en:
- 'Wisk met (bedrijfs)econ. toep.' of 'Wiskunde' of 'Wisk. methoden en technieken'
- 'Statistiek met (bedrijfs)econ. toep. 1' of 'Statistiek I' of 'Beschrijvende stat. en kansrekenen'
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Trijntje Cornelissens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  1. Situering operations management binnen algemene bedrijfsvoering en de specifieke verantwoordelijkheden op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Positionering tov supply chain management.
  2. Basiswetmatigheden van operations management: relaties tussen doorlooptijden en voorraden, ordergroottes, bezettingsgraad, variabiliteit, etc.
  3. Beginselen van productieplanning (MPS, MRP, scheduling) en voorraadbeheer
  4. Productiemethodes zoals Theory of Contraints, Just In Time en Lean Manufacturing.