Econometrie en multivariate statistiek

Studiegidsnr:1303TEWKWM
Vakgebied:Statistiek
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient een credit behaald te hebben voor de volgende OO'en:
- 'Wiskunde met (bedrijfs)economische en technologische toepassingen'
- 'Statistiek 1 & 2' of 'Beschrijvende statistiek en kansrekenen' & 'Verklarende statistiek'
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Peter Goos

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus bestaat uit drie delen. Het eerste deel is een inleiding tot de econometrie en handelt over lineaire enkelvoudige en meervoudige regressie, niet-lineaire regressie en logistische regressie. De problematiek van multicollineariteit, heteroscedasticiteit en autocorrelatie wordt besproken. Het principe van het optimaal experimenteel ontwerp wordt in dit deel toegelicht.

Het tweede deel van de cursus handelt over enkelvoudige en meervoudige variantie-analyse, en covariantie-analyse. Er wordt aandacht besteed aan vaste en willekeurige factorinstellingen.

Het derde deel van de cursus handelt over principale componentenanalyse, factoranalyse, classificatietechnieken (discriminantanalyse en logistische regressie) en clusteranalyse.

Alle in de cursus besproken technieken worden geïllustreerd met economische, bedrijfseconomische en technologische toepassingen. De cursus steunt op het gebruik van het statistisch softwarepakket JMP.

Er wordt tijdens de les ook toelichting gegeven over optimaal experimenteel ontwerp, dat het onderwerp uitmaakt van het lopende wetenschappelijk onderzoek van de docent.