Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Inleiding tot systeemanalyse en databanken

Studiegidsnr:1303TEWSBB
Vakgebied:Informatica
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient een credit behaald te hebben voor het volgende OO:

- 'Informatiesystemen' OF 'Digitale informatiesystemen'
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Jan Verelst

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het bouwen van een informatiesysteem vangt aan met een analysefase, waarin de vereisten (informatiebehoeften) van eindgebruikers worden verzameld, geanalyseerd en gemodelleerd.  Deze modellen vormen het uitgangspunt voor de verdere ontwerp- en implementatiefasen uit het ontwikkeltraject. 

Eerst wordt besproken uit welke bronnen en via welke technieken de vereisten van een informatiesysteem kunnen worden verzameld door de systeemanalist.  Daarna wordt de gestructureerde benadering van informatiesysteemanalyse belicht.  Onder meer wordt de Entity Relationship-methode behandeld, zowel qua theorie als praktijk.