Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Economic policy

Course Code :1303TEWSBX
Study domain:Economic Sciences
Academic year:2020-2021
Semester:1st semester
Sequentiality:The student must have obtained a credit for the following courses or has to include these in his/her study programme:

- 'Microeconomics'

- 'Macroeconomics'
Contact hours:45
Credits:6
Study load (hours):168
Contract restrictions: No contract restriction
Language of instruction:English
Exam period:exam in the 1st semester
Lecturer(s)Roland Winkler

3. Course contents *

The course analyses economic policy from the perspective of various functions of economic policy (allocation, stabilization, redistribution) and domains of economic policy (monetary policy, fiscal policy, growth policies,...). Economic policy is also placed in a political and institutional context.
 
Topics include:

  • Role and significance of government in the economy
  • Objectives and tools of economic policy
  • Fiscal policy
  • Monetary policy
  • Financial stability
  • Growth Policies