Zakelijk en economisch Frans 3

Studiegidsnr:1303TEWZEC
Vakgebied:Zakelijke Communicatie
Academiejaar:2017-2018
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient een credit behaald te hebben voor het volgende OO:
- 'Zakelijk en economisch Frans 2'
Contacturen:45
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Frans
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Els Tobback

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In de werkcolleges worden de communicatieve vaardigheden uitgediept. Centraal daarbij staan kwaliteit en creativiteit: toepassen van complexe mechanismen en technieken voor de productie van diverse zakelijke tekstsoorten (mondeling en schriftelijk).
Om hun zelfwerkzaamheid te stimuleren, zullen de studenten op eigen kracht:

  • hun achtergrond bij de sociaal-economische realiteit van de Franstalige wereld vergroten;
  • de relevante economische woordenschat consolideren en verwerven;
  • hun kennis van de Franse grammatica via Orthodidacte consolideren op niveau B2 van het Gemeenschappelijk Europees Raamwerk voor Talen.
  • Al dan niet in sub-groepjes voeren ze de volgende opdrachten uit:
  • de redactie van een sollicitatiebrief en CV in het Frans;
  • het leiden (rol van recruteerder) of voeren  (rol van sollicitant) van een selectiegesprek;
  • de redactie van een adviesnota over een probleemoplossend bedrijfsdossier
  • de deelname aan een vergadering met presentatie van en discussie over de hierboven vermelde adviesnota;
  • de redactie van een perscommuniqué;
  • de deelname aan een persconferentie.

Alle details zijn te vinden op Blackboard en in het cursusboek.