Zakelijk en economisch Frans 3

Studiegidsnr:1303TEWZEC
Vakgebied:Zakelijke Communicatie
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient een credit behaald te hebben voor het volgende OO:
- 'Zakelijk en economisch Frans 2'
Contacturen:45
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Frans
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Els Tobback

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In de werkcolleges worden de communicatieve vaardigheden uitgediept. Centraal daarbij staan kwaliteit en creativiteit: toepassen van complexe mechanismen en technieken voor de productie van diverse zakelijke tekstsoorten (mondeling en schriftelijk).
Om hun zelfwerkzaamheid te stimuleren, zullen de studenten op eigen kracht:

 • hun achtergrond bij de sociaal-economische realiteit van de Franstalige wereld vergroten;
 • de relevante economische woordenschat consolideren en verwerven;
 • Al dan niet in sub-groepjes voeren ze ondermeer de volgende opdrachten uit:
  • ​een synthese schrijven
  • een business-plan opstellen, presenteren
  • als respondent optreden bij de presentatie van een business-plan
  • een casestudy voorstellen (ruime kader van de Francofonie) als toepassing van theorieën rond interculturele communicatie. 

Alle details zijn te vinden op Blackboard en in het cursusboek.