Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Zakelijk en economisch Frans 3

Studiegidsnr:1303TEWZEC
Vakgebied:Zakelijke Communicatie
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient een credit behaald te hebben voor het volgende OO:
- 'Zakelijk en economisch Frans 2'
Contacturen:45
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Frans
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Els Tobback

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Voor alle details: zie 'Guide de l'étudiant' (syllabus en Blackboard)

In de werkcolleges worden de communicatieve vaardigheden uitgediept. Centraal daarbij staan kwaliteit en creativiteit: toepassen van complexe mechanismen en technieken voor de productie van diverse zakelijke tekstsoorten (mondeling en schriftelijk).
Om hun zelfwerkzaamheid te stimuleren, zullen de studenten op eigen kracht:

 • hun achtergrond bij de sociaal-economische realiteit van de Franstalige wereld vergroten;
 • de relevante economische woordenschat consolideren en verwerven;
 • Al dan niet in sub-groepjes voeren ze ondermeer de volgende opdrachten uit:
  • ​een synthese schrijven
  • een business-plan opstellen, presenteren
  • als respondent optreden bij de presentatie van een business-plan
  • een casestudy voorstellen (ruime kader van de Francofonie) als toepassing van theorieën rond interculturele communicatie. 

Alle details zijn te vinden op Blackboard en in het cursusboek.