Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Luchtvervoer

Studiegidsnr:1304TEWSBT
Vakgebied:Logistiek management
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Wouter Dewulf
Sven Buyle

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  • Institutionele organisatie van de sector
  • Vraag en aanbod: marktsegmentatie, kostenstructuur,...
  • Prijsvorming: yield management, overboekingen,...
  • Businessmodellen van luchtvaartmaatschappijen
  • Economisch belang van de luchtvaart
  • Het belang van luchtvracht in de luchtvaart
  • Marketing
  • Speciale problemen: congestie, milieuproblematiek