2-Mechanica van de lichamen

Studiegidsnr:1305FTIMLI
Vakgebied:Elektromechanica
Academiejaar:2018-2019
Semester:2e semester
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Gunther Steenackers
Izaak Van Crombrugge

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

(1) Kinematica van een star lichaam in een plat vlak

*analyse van de absolute beweging

*analyse van de relatieve beweging:snelheid

*analyse van de relatieve beweging:versnelling

(2) Kinetica van een star lichaam in een plat vlak: kracht en versnelling

*translatie: bewegingsvergelijking

*rotatie: bewegingsvergelijking

*algemene beweging in het platte vlak

(3)Kinetica van een star lichaam in een plat vlak: arbeid en energie

*arbeid van een kracht en een koppel

*stelling:arbeid en energie

*energiewet toepassen

(4) Kinetica van een star lichaam in een plat vlak: stoot en hoeveelheid van beweging

*hoeveelheid van beweging

*principe van stoot

*behoudswet: hoeveelheid van beweging