Programmeren

Studiegidsnr:1305TEWITB
Vakgebied:Informatica
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Herwig Mannaert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Er wordt vertrokken vanuit de basisdoelstelling van een informatiesysteem, de creatie van een spiegel van de wereld. Op basis hiervan wordt aangegeven hoe een dergelijke spiegel kan gebouwd worden in een moderne programmeertaal, waarbij antropomorfisme centraal staat.

Vervolgens worden een aantal technieken gezien die bij programmeren worden uiteengezet, voornamelijk met het oog op invoer/uitvoer en gedistribueerde systemen. Steeds wordt hier de nadruk op structuur en antropomorfisme gelegd.