Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Bachelorproef: Actuele thema's in economisch beleid

Studiegidsnr:1305TEWSBX
Vakgebied:Economisch beleid
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:The student must have obtained a credit for the following courses or has to include these courses in his/her study programme:
- the mandatory courses of model path part 3
- the courses of the specialisation cluster
Contacturen:30
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Diana De Graeve

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit opleidingsonderdeel maak je kennis met wetenschappelijk onderzoek in het domein van economisch beleid. Je verzamelt wetenschappelijke en beleidsmatige literatuur rond een economisch beleidsvraagstuk en gaat aan de slag met empirische gegevens die ter beschikking worden gesteld. Op basis van de literatuur en de gegevens stel je een toetsbare probleemstelling op en operationaliseert ze. Je voert empirische analyses uit en interpreteert kritisch de resultaten. Je werkt het geheel uit tot een paper, die wordt opgesteld volgens de vereisten van een wetenschappelijke tekst. Je schenkt ook aandacht aan de ethische dimensie van het onderzoek (citeren en parafraseren vs. plagiaat, geoorloofde en ongeoorloofde datamanipulaties, etc.)