2-Fluïdummechanica

Studiegidsnr:1306FTIFLM
Vakgebied:Ingenieurswetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Jonas Hereijgers

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Gassen
* Ideale gaswet
* Ideale gasmengsels

Hydrostatica
* Inleiding en basisbegrippen
* Hydrostatische krachten op een vlak oppervlak
* Evenwicht van ondergedompelde en drijvende vaste lichamen in een fluïdum in rust
* Vloeistoffen onderworpen aan een versnelling

Stromende media
* Dimensieanalyse en gelijkvormigheid
* Stroming van ideale vloeistoffen
* Stroming van onsamendrukbare viskeuze vloeistoffen
* Weerstanden van doorstroomde lichamen
* Stroming over omstroomde lichamen