Optimaliseringsmodellen in bedrijfskunde

Studiegidsnr:1306TEWBDK
Vakgebied:Bedrijfskundige wetenschappen
Academiejaar:2017-2018
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient een credit behaald te hebben voor de volgende OO'en:
- 'Wiskunde met (bedrijfs)economische en technologische toepassingen'
- 'Seminarie toegepaste wiskunde'
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Johan Springael

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Inleiding tot de algoritmiek en complexiteitstheorie

Hoe optimalisatieproblemen modelleren?

Optimalisatieproblemen m.b.t. productiemanagement

Optimalisatieproblemen uit de logistieke sector

Optimalisatieproblemen uit de financiële sector

Hoe optimalisatieproblemen oplossen?