Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Business in the European Union

Course Code :1306TEWSBE
Study domain:International management and e
Academic year:2020-2021
Semester:2nd semester
Contact hours:30
Credits:3
Study load (hours):84
Contract restrictions: No contract restriction
Language of instruction:English
Exam period:exam in the 2nd semester
Lecturer(s)Raphael von Heereman

3. Course contents *

  • History and development of the EU (accession and exit of the EU/ BREXIT)
  • EU Foundational Principles and Institutions
  • The Single European Market
  • Competition and Consumers
  • Industry and Trade policy
  • Monetary and Fiscal Policy
  • The European Corporation: Strategy, Structure and Style
  • Citizens' Rights and Constitutional Affairs
  • Market Entry and Development in the EU
  • Selected Research topics