3-Besturingstechnieken: PLC's en sensoren

Studiegidsnr:1308FTIBPS
Vakgebied:Elektromechanica
Academiejaar:2018-2019
Semester:1e semester
Contacturen:42
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Patrik Cools
Walter Vanhoeylandt
Marc Martens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In de theorie wordt aandacht besteed enerzijds aan sensoren om procesgegevens te kunnen meten en anderzijds aan actuatoren om processen aan te sturen.

In het praticum leert de student een functieanalyse voor een machine om te zetten naar een PLC-programma comform met de IEC 61131-3. Daarvoor worden de software bouwstenen zoals variabelen, data types en gemeenschappelijke elementen bekeken en praktisch geïmplementeerd. Centraal staat hier een gestandardiseerde PLC-functionaliteit.