Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

3-CAD 2D normering

Studiegidsnr:1309FTICAD
Vakgebied:Elektromechanica
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:36
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Eric Lenssen
Izaak Van Crombrugge

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

1) 'Piping':  Voorstelling van pijpleidingen en standaardsymbolen in aanzichten en m.b.v. 'isometrics'. Vervolgens toepassen in concrete oefeningen.

2) Ruwheden, fabricagematen, passingen, functionele maten (incl. normen):
Toepassen in oefeningen, met schetsen van de bewerkingsvolgorde voor een verantwoorde keuze van fabricatiematen; 'Inventor' efficiënt gebruiken bij het toevoegen van deze detaillering op tekeningen.

3) Lagertypes, afdichtingen, tandwielen, incl. inbouwtechnieken en functionaliteit van deze elementen aanleren en toepassen door in schetsvorm een gegeven machine-element (vb. as) om te bouwen naar een nieuwe situatie.

4) (Inventor) Gebruik van standaardonderdelen uit symbolenbibliotheken.

5) (Inventor) Aanleren en toepassen van parameters, adaptiviteit, i-parts, …

6) Realiseren van een totale ontwerpsamenbouw van een concrete 'case', met haalbaarheidstest via een bewegingssimulatie.

7) Algemeen project,  als rode draad oefening, incl.concreet modelleren van de onderdelen, uitwisselen van de gegevens met de teamleden, en samenbouwen tot een verantwoord geheel.

In geval van maatregelen omwille van COVID-19, wordt dit project vervangen door andere CAD-technieken zoals eindige elementen simulaties, ...