4-Besturingstechnieken: PLC's

Studiegidsnr:1311FTIBPL
Vakgebied:Elektromechanica
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Walter Vanhoeylandt
Marc Martens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  • Practicum:  permanente evaluatie
  • Introductie PLC en IEC 61131-3-standaard
  • Software bouwstenen
  • Variabelen, data types en gemeenschappelijke elementen
  • programmeertalen van IEC 61131-3 in de praktijk vertalen
  • Gestandardiseerde PLC-functionaliteit