4-Energie

Studiegidsnr:1312FTIENE
Vakgebied:Elektromechanica
Academiejaar:2018-2019
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student heeft een credit behaald voor 3-Thermodynamica (1016FTITHD) of neemt 3-Thermodynamica (1016FTITHD) op in zijn/haar studieprogramma
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Eddy Janssen
Jan Van De Paer

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deel 1: Toegepaste energieleer

 1. Warmtetransport: geleiding, convectie en straling.
 2. Warmtedoorgangscoëfficiënt.
 3. Warmteverliesberekeningen van een gebouw, inclusief ventilatieverliezen.
 4. Warmtewisselaars: soorten, berekeningen, selectie.
 5. Verbrandingsmotoren

Deel 2: Pompen en compressoren

 1. Vergelijking van Bernoulli toegepast bij de pompselectie
 2. Centrifugaalpompen: werking, karakteristieken en toepassing van de belangrijkste varianten
 3. Verdringerpompen: beschrijving en toepassing
 4. Gastcollege/bedrijfsbezoek: inleiding in de pompafdichtingen
 5. Compressoren: werking, prestaties en toepassing van diverse types
 6. Droging en filtering van perslucht
 7. Warmterecuperatie bij persluchtcompressoren
 8. Energieverbruik, energiekost
 9. Afdichtingen