5-Elektrotechniek: generatoren en aandrijvingen

Studiegidsnr:1314FTIELK
Vakgebied:Elektromechanica
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student heeft een credit behaald voor 3-Elektrotechniek: transformatoren (1307FTIWSS) en 4-Elektrotechniek: elektrische motoren (1310FTIWSS)
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Patrik Cools
Augustinus De Winter

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  • De asynchrone machine (vooral de motor) wordt behandeld met de nadruk op de driefasige uitvoering, maar ook de monofasige inductiemotor wordt behandeld.
  • Vervolgens worden de synchrone machines behandeld, zowel motor als generator, waarbij de meeste aandacht wel naar de synchrone generator uitgaat.
  • De vermogenelektronische omvormers worden behandeld met aandachtspunten voor de pulsamplitudemodulatie en de pulsbreedtemodulatie.
  • In het labo DC: weerstandsmeting en nullastproef, snelheidsregeling.
  • In het labo asynchrone: nullastproef, kortsluitproef, belasting van asynchrone motor.
  • In het labo alternator: nullastproef, kortsluitproef, belasting van alternator.
  • Frequentiedrives