Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

5-Besturingstechnieken: PLC's en robotica

Studiegidsnr:1315FTIBST
Vakgebied:Elektromechanica
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:48
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Erwin Smet
Dominique Daens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

STUURTECHNIEKEN

In deze cursus worden diverse methodieken toegelicht om besturingsproblemen te analyseren en om te zetten naar goed gestructureerde PLC programma's. De studenten moeten de typische besturingsproblemen (combinatorisch of sequentieel) herkennen, zoeken naar de meest geschikte oplossingsmethodiek en kunnen opsplitsen in diverse deelproblemen. Voor elk deelprobleem wordt afzonderlijk naar een oplossing gezocht en nadien gestructureerd samengevoegd tot een groter geheel. De student krijgt in het labo een voorbeeldprogramma gestructureerd volgens de OMAC standaard. Het doel is dat de student dit voorbeeld gebruikt als basis template voor zijn oefeningen in het labo.

Het accent ligt op de analyse van het besturingsprobleem en het ontwikkelen van een goede werkmethode waartoe de student tot een oplossing kan komen. De standaarden IEC 61131 en OMAC vormen de leidraad in deze oplossingsmethodiek. Het merk van de PLC en de gebruikte programmeersoftware mag eerder als bijzaak beschouwd worden.

ROBOTICA

De studenten overlopen de voornaamste onderdelen van één van de industriële robotinstallaties  in het TC. Ze kunnen hun functie omschrijven en de industriële robots op een veilige wijze bedienen. Ze analyseren door de robot uit te voeren taken en vertalen deze in robotprogramma's.

Opgelet!  De schakelstudenten krijgen voor het lab robotica een vervangopdracht en mogen dus niet inschrijven voor de labogroepen (PR01 t.e.m. PR03).