4-Klimatisering: HVAC-concepten

Studiegidsnr:1316FTIHVA
Vakgebied:Bouwkunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student neemt 3-Thermodynamica (1016FTITHD) op in zijn/haar studieprogramma
Contacturen:32
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Jan Van de Paer
Eddy Janssen
Ivan Verhaert
Freek Van Riet

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Concepten voor de verwarming van een gebouw:

 • warmteproductie: brandstoffen, branders, ketels en warmtepompsystemen
 • warmteafgifte: statische en dynamische systemen, radiatorselectie 
 • warmtedistributie en regeling: 
  - regeling door watertemperatuur of waterdebiet
  - ruimtetemperatuurregeling of weersafhankelijke regeling
 • expansiesystemen, ontgassing en vuilafscheiding

hx-diagram voor vochtige lucht:

 • verband tussen stoomtabellen en hx-diagram
 • absolute- en relatieve vochtigheid
 • dauwpunt en natteboltemperatuur
 • toestandsveranderingen zoals mengen, verwarmen en koelen, ontvochtigen en bevochtiging: schetsen in het hx-diagram en basisberekeningen

Concepten voor de koeling van een gebouw:

 • noodzaak van koeling; hoe koellast verminderen.
 • werking van compressie- en absorptiekoelmachine
 • actieve koeling versus freecooling
 • indirecte adiabate koeling
 • werking van drycooler en koeltoren
 • VRF- versus VWF-systemen
 • verschillende koude-afgiftesystemen

Concepten voor bevochtiging en ontvochtiging:

 • noodzaak van bevochtigen (winter) en ontvochtigen (zomer)
 • verschillende systemen ter bevochtiging
 • hoe ontvochtigen
 • verband tussen dauwpunt, gemiddelde oppervlakte temperatuur koelbatterij  en ontvochtiging

Opbouw en werking van luchtbehandelingskasten; distributie van lucht

 • componenten van een luchtbehandelingskast: filter, batterij, ventilator, geluidsdemper, register
 • inleiding regeling van luchtbehandelingskast
 • componenten van luchtdistributiesystemen: VAV-box, CAV-box, kanalen

Productie en distributie van sanitair warm water:

 • legionella-problematiek
 • doorstroom- versus voorraadtoestel, zonneboiler, douchewarmtewisselaar
 • waaier- en boomstructuur, centraal en decentraal, belang van dimensionering