Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

6-Elektrotechniek: installaties

Studiegidsnr:1321FTIELK
Vakgebied:Elektromechanica
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:36
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Augustinus De Winter

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Theorie (12 sessies van 2u)
De reglementering rond een elektrische huisinstallatie wordt besproken a.d.h.v. het AREI.

De verschillende soorten schakelapparatuur die gebruikt worden in de industriële elektrotechniek worden besproken.
Zo komen zekeringen, automaten, vermogenschakelaars, contactoren, motorbeveiligingen e.d. aan bod.

De nadruk ligt echter op het berekenen van kabels en beveiligingen voor een industriële elektrische installatie. Er wordt aandacht geschonken aan het berekenen van kortsluitstromen, foutstromen, spanningsvallen, enz. 

Het  begrip 'Power Quality' wordt verduidelijkt in zijn brede betekenis.

Practicum (6 sessies van 2u)
Via een casus wordt een elektrische installatie ontworpen en getekend. Dit gebeurt a.d.h.v. een CAE-pakket.