Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

6-CAD 3D ontwerpen en simulaties

Studiegidsnr:1324FTICAD
Vakgebied:Elektromechanica
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:36
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Eric Lenssen
Erwin Smet
Michaƫl Hillen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

1. Tijdens het CAD-labo wordt de NX en NX-Nastran software gebruikt om:

- onderdelen in 3D te ontwerpen

- een samenbouw te creëren van meerdere onderdelen en daarop een bewegingssimulatie uit te voeren

- de eindige elementenmethode te gebruiken, bv. voor een sterkte- en vervormingscontrole

- een simulatie van frees- en boorbewerkingen van een onderdeel te situeren (CAM)

2. Tijdens de ontwerplessen worden deels individueel, deels in groep opdrachten uitgewerkt vanuit verschillende ontwerpinvalshoeken:

- aanduidingen op technische tekeningen die de samenhang sterk vastleggen:

vorm- en plaatstoleranties, passingen en functionele maten

- DFA, DFD, DFM: montagebewust, ... ontwerpen

- Vormgeving en belangrijke ontwerpregels bij het gieten

- Onderhoudsbewust ontwerpen, terotechniek

- Ecodesign en LCA (levenscyclusanalyse)

- FMEA