3-Sterkte van materialen

Studiegidsnr:1326FTISTM
Vakgebied:Elektromechanica
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:76
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Gunther Steenackers
Jean-Pierre Smet
Eric Lenssen
Jolan Vanderstuyf

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit verschillende delen. Namelijk: theorie en oefeningen sterkteleer, theorie metaalkunde, labo materiaalkunde en een labo verspaningstechnieken.

 • Deel 1: Sterkteleer
  • Er wordt duidelijk gemaakt wat het onderscheid is tussen uit- en -inwendige belastingen, en hoe men komt tot het begrip spanning.
  • De optredende belastingen veroorzaken vervormingen in het lichaam. Een aantal eigenschappen waaraan de spanningscomponenten en de vervormingscomponenten moeten voldoen, worden vermeld zonder bewijs. De wet van Hooke wordt afgeleid.
  • Vervolgens beperken we ons tot de studie van de isostatisch belaste prismatische lichamen onderworpen aan de enkelvoudige fundamentele belastingen (trek/druk, buiging, torsie en afschuiving), en de spanningsverdeling die ze veroorzaken. Door superpositie komt men dan tot de samengestelde belastingsgevallen.
  • Op pragmatische wijze wordt het begrip ideële spanning toegepast voor de in de werktuigbouw frequent voorkomende samengestelde belastingsgevallen bij prismatische lichamen.
  • De Euler-Bernouilli vergelijking wordt toegepast voor de bepaling van de vervorming van balken en assen.
  • Tijdens de eerste oefenzittingen worden de voor de buiging en torsie belangrijke traagheidsgrootheden gedefinieerd. Aansluitend worden oefeningen begeleid waarin deze traagheidsgrootheden voor frequent voorkomende normaaldoorsneden berekend worden.
  • Vervolgens komen oefeningen aan bod die rechtstreekse toepassingen behandelen van de in het hoorcollege behandelde onderwerpen.
 • Deel 2: Metaalkunde
  • Het deel metaalkunde behandelt de opbouw en eigenschappen van metalen en legeringen en de verschillende fasen die een legering kan vertonen in functie van de samenstelling, temperatuur en afkoelsnelheid met behulp van fasediagrammen.
  • Verder worden ook wijzigingen van de mechanische eigenschappen door warmtebehandelingen bekeken gevolgd door specifieke toepassingen op het ijzer-koolstofdiagram.
 • Deel 3: Labo materiaalkunde
  • In het labo materiaalkunde worden verschillende technieken gebruikt ter bepaling van de typische mechanische eigenschappen van materialen.
 • Deel 4: Labo Verspaningstechnieken
  • In het deel verspaningstechnieken zal elke student een aantal werkstukken vervaardigen m.b.v. handgereedschappen en verspanende werktuigmachines (draaibank, boormachine, freesmachine...).
  • Hij zal hierbij gebruik kunnen maken van de nodige bewerkingsbladeren.
  • In deze bewerkingsbladeren staan naast noodzakelijke technologische informatie ook de meest logische werkmethode om op een efficiënte wijze de gevraagde oefenstukken te kunnen vervaardigen.