Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

2-Warmteleer

Studiegidsnr:1328FTIWAL
Vakgebied:Elektromechanica
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:28
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Jan Van de Paer
Ivan Verhaert
Freek Van Riet

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Warmtetransport: geleiding, convectie en straling.

Warmtedoorgangscoëfficiënt.

Warmteverliesberekeningen van een gebouw, inclusief ventilatieverliezen.

Warmtewisselaars: soorten, berekeningen, selectie.