2-Duurzame Energie

Studiegidsnr:1329FTIDEN
Vakgebied:Elektromechanica
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:27
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Stijn Derammelaere
Ivan Verhaert
Theodore Van Oers

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Inhoud van de hoorcollege's:

 • Inleiding: Klimaatverandering & Energie , TRIAS Energetica
 • Elektriciteitsbalans / Energiebalans / Energie Audit
 • Halfgeleiders
 • Werking zonnepanelen
 • Energie opslag
 • Elektrische generatoren
 • Wind: Stromingsleer, opbrengstberekening, optimalisatie
 • Wind: Introductie energieleer
 • Blauwe energie: Getijden, golfenergie, waterkracht

Practicum Elektrische meettechnieken:

 • Elektrische metingen en elektrische meetfouten
 • Serie -en parallel schakelingen
 • Metingen van stroom, spanning en weerstand