Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

3-Besturingstechnieken: PLC's

Studiegidsnr:1330FTIBTP
Vakgebied:Elektromechanica
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:32
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Walter Vanhoeylandt
Marc Martens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In het werkcollege wordt, voor een machine, het CE-traject besproken. De nodige Richlijnen zoals, machine richtlijn, Atex en laagspanningsrichtlijnen worden aangehaald .  De Normen, nodig om een machine comform de CE richtlijn te ontwerpen worden uitvoering behandeld. Eveneens wordt Functinal Safety  besproken. De praktische realisatie zal gebeuren in het practicum.
In het practicum leert de student een functieanalyse voor een machine om te zetten naar een PLC-programma comform de IEC61131-3. Daarvoor worden de software bouwstenen zoals variabelen, datatypes en gemeenschappelijke elementen bekeken en praktisch geimplementeerd.