Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

4-Toegepaste stromingsleer

Studiegidsnr:1331FTITSL
Vakgebied:Elektromechanica
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student heeft een credit behaald voor 2-Fluïdummechanica (1306FTIFLM)
Contacturen:32
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)- NNB

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  1. Vergelijking van Bernoulli, toegepast op pomptoepassingen
  2. Centrifugaalpompen en verdringerpompen: werking, karakteristieken en toepassing van de belangrijkste types
  3. Gastcolleges: selectiesoftware van pompen voor hygiënische en chemische toepassingen
  4. Pompafdichtingen:
    hoorcollege en bedrijfsbezoek (Eriks: revisie afdichtingen, labo rubbers)
  5. Compressoren (diverse types): werking, prestaties en toepassing 
  6. Droging en filtering van perslucht
  7. Energiebesparing en warmterecuperatie bij compressoren