Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

6-Klimatisering: HVAC-calculaties

Studiegidsnr:1332FTIKLI
Vakgebied:Elektromechanica
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student neemt 4-Klimatisering: HVAC-concepten (1316FTICON) op in zijn/haar studieprogramma
Contacturen:56
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)- NNB
Jan Van de Paer
Ivan Verhaert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Hydronica:

  • componenten van cv-installaties met de nadruk op dimensionering
  • hydronische warmtedistributie: concept, dimensionering en regelstrategie
  • optimalisatie dmv simulatiesoftware Hysopt

Luchtbehandeling

  • luchtkwaliteit en thermisch comfort
  • luchtbehandelingskasten en distributie van lucht: ontwerp en dimensionering
  • regeling, warmterecuperatie en energetische optimalisatie