Inleiding programmeren

Studiegidsnr:1400WETIPR
Vakgebied:Fysica
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Credit behaald voor Computer practicum
Contacturen:60
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Nick Van Remortel

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *