Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Datastructuren en graafalgoritmen

Studiegidsnr:1500WETDGR
Vakgebied:Informatica
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor Ba1 Inf compleet OF ingeschreven in bachelor wiskunde.
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Benny Van Houdt

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *