Datastructuren en graafalgoritmen

Studiegidsnr:1500WETDGR
Vakgebied:Informatica
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor Ba1 Inf compleet OF ingeschreven in bachelor wiskunde.
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Benny Van Houdt

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *