Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Fysica

Studiegidsnr:1500WETFYS
Vakgebied:Fysica
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Joke Hadermann

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

We bestuderen de theorie en concepten van elektromagnetisme, op basis van het open beschikbare handboek te vinden op de link: openstax.org/details/books/college-physics, hoofdstukken 18-24.

We behandelen daarbij als extra de werking van verschillende toepassingen op deze leerstof zoals batterijen, touchscreens, integrated circuits, DRAM, flash drive, spintronics, radio, televisie, laserprinters, CD, DVD, optische muis, scanners en veel meer.

Op het einde worden er extra hoofdstukken behandeld naar vrije keuze van de studenten uit het geheel van het zelfde online-beschikbare handboek College Physics.